Velkommen til Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms

Her på vår "heimeside" kan du hente informasjon og hjelp til å velge utdanning i fiskerifagene.

Du får også hjelp og veiledning til å bli lærling i "våre" godkjente lærebedrifter i fiskerinæringa, i hele Troms fylke.

Søknad om læreplass kan du gjøre her :

https://okfisktroms.safirweb.no/applicant/register

Yrkesretninger

Om oss

Utdanningsplasser

Senja videregående skole

Nord Troms videregående avd. Skjervøy

Utdanningsvalg og videregående

Kontakt oss på mobilnr 902 00 220 eller post@okfisktroms.no
Troms Fylkeskommune : www.tromsfylke.no
Utdannings.Direktorat : www.udir.no