Velkommen til Opplæringskontoret for fiskerifag i TromsHer på vår "heimeside" kan du hente informasjon og hjelp til å velge utdanning i fiskerifagene.

Du får også hjelp og veiledning til å bli lærling i "våre" godkjente lærebedrifter i fiskerinæringa, i hele Troms fylke.

Søknad om læreplass kan du gjøre her : https://okfisktroms.safirweb.no/applicant/register

Kontakt oss på mobilnr 970 67 018 & post@okfisktroms.no

Troms Fylkeskommune : www.tromsfylke.no
Utdannings.Direktorat : www.udir.no

Utdanningsplasser


Senja videregående skole

Nord Troms videregående avd. Skjervøy


Utdanningsvalg og videregående


Yrkesretninger
Om oss