Om oss

Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms holder til i Tromsø (administrasjon)

Vår visjon:

  • Sikre fiskerinæringa den kompetansen den etterspør for å kunne være operativ, framtidsretta, konkurransedyktig og bærekraftig.

Våre formål:

  • bygge opp et regionalt og nasjonalt nettverk for rekruttering gjennom lærlingeordningen
  • gjennomføre kompetansehevende tiltak i fiskerinæringa
  • rådgivende overfor elever, lærlinger, rådgivere/skolene, foreldre og samfunnet

Våre oppgaver:

  • Kartlegge og gjennomføre opplæring
  • Rekruttere lærlinger til fiskerifagene
  • Kvalitetssikre opplæringa i medlemsbedriftene

Opplæringskontoret eies av 50 bedrifter i Troms, fra industri- og havbruksbedrifter og fiskeflåten.
Styrets leder: Håvard Høgstad