Yrkesbetegnelse - fagarbeider sjømatproduksjon

Sjømatproduksjon

Fra tradisjon til moderne industri

Handel med fisk har lange tradisjoner i norge, og vi er en av verdens største sjømateksportører. fiskeindustrien har i dag endret seg fra et håndverksfag til å bli moderne industri. som fagarbeider skal du ha kunnskaper om industriell og effektiv framstilling av sunn og trygg sjømat. du vil jobbe med mottak, videreforedling og omsetting av sjømat, og det er derfor viktig med kjennskap til ulike typer råstoffer og prosesser.

  • råstoffets egenskaper
  • effektiv produksjon og kvalitetstyring
  • bruk og vedlikehold av maskiner og annet utstyr
  • produksjonskontroll, emballering og logistikk

sjømatnæringen er en internasjonal næring, og det er derfor viktig med forståelse av samfunnet globalt og innsikt i ulike markeder. bli med å opprettholde Norge som en konkurransedyktig leverandør av sjømatprodukter også i fremtiden!