Yrkesbetegnelse - sjømathandler

Sjømathandler 

Produksjon, salg og spennende teknologi

Fisk og skalldyr er en naturlig del av kostholdet vårt. Sjømathandlerfaget er et viktig håndverksfag, men med mye nyutviklet og avansert teknologi trengs også fagarbeidere med avgjørende fagkompetanse!

Velger du sjømathandlerfaget, legges grunnlaget for en yrkeskarriere innen produksjon og salg av sjømat. Jobben kan både bestå i tilberedning av sjømat til salg i butikk, eller å ferdigstille produkter til cateringvirksomhet.
Du vil blant annet få grundig kunnskap og ferdigheter
knyttet til

  • fangst- og tilberedningsmetoder
  • etisk og kvalitetsmessig håndtering av
  • råvarer og ferdigvarer
  • kvalitetsstyringssystem av matproduksjon
  • service, samarbeid og kommunikasjon
Service inngår som en sentral del av jobben, og rådgivning og annen kundebehandling er viktig. Som sjømathandler vil du møte varierte arbeidsoppgaver som fremmer kreativitet og løsningsorientering!