Yrkesbetegnelse - fisker

Fiske og fangst

Trives du på havet og i nært samarbeid med kolleger?

Fiske og fangst er et fag med lang historie. Å høste fra naturen har gjennom alle tider gitt menneskene mulighet til å overleve, også for dem som bor ved kysten og har sitt levebrød fra havet. 

Som fagarbeider innen fiske og fangst, er arbeidsoppgavene dine knyttet til håndtering av fartøy, fiskeredskaper og fangst. Det kreves mye kunnskap om godt sjømannskap. Det er viktig at du kan tilpasse deg de små og tette miljøene om bord i et fiskefartøy. 

Du vil blant annet få grundig kunnskap og ferdigheter knyttet til 

  • fangst av ulike fiskearter og sjøpattedyr
  • kvalitetsbehandling av fisk god utnytting av ressurser
  • navigasjon, sjøveisregler og sikkerhet
  • marin biologi og økosystem i havet

Fagbrevet gir adgang til å arbeide som faglært på fiskefartøy, eller være fører av fiskerfartøyer i varierende størrelse etter sertifikat-kvalifikasjonene som du opparbeider deg gjennom opplæring i skole og med nødvendig fartstid. Dette styres av STCW konvensjonens kompetansekrav www.sjofartsdirektoratet.no. Gjennom fagbrev kan du skaffe deg en utfordrende yrkeskarriere innenfor alle fartøysgrupper!