Interesse for utfordrende oppdrettsnæring?

Akvakulturfaget er et nytt fag i Norge, og gjør deg rustet til å arbeide innen oppdrettsnæringen. Næringen er uten lange tradisjoner, men har utviklet seg raskt både nasjonalt og internasjonalt. Du kan spesialisere deg innen settefisk, matfisk eller service for oppdrettsnæringen. Som i alt arbeid med levende dyr, er dyrevelferden viktig. Alt arbeid må følge regelverk og standarder for bransjen.

  • vedlikehold og bruk av anlegg og utstyr
  • observasjon og tolkning av oppdrettet for å sikre vekst, velferd og trivsel
  • fôring, hygiene og oppdrettsorganismers helse
  • markedsprosesser og utvikling på det internasjonale markedet
  • godt håndverk og sikkerhet

Fagarbeideren skal bidra til en god og bærekraftig utvikling av oppdrettsbransjen. Du vil få innsikt i akvatisk økologi, og hvordan driften av anlegg påvirker og påvirkes av miljøet omkring. En fagarbeiderutdanning innenfor akvakultur gir en svært solid plattform for videre bygging av kompetanse!