Motormann lærling?

Ta kontakt for nærmere informasjon!

Læreplassene som er i våre medlemsbedrifter er trålere og større kyst fiskefartøy.